Szkoła Muzyczna w Gostyniu

ul. Strzelecka 28, 63-800 Gostyń, tel./fax: 65 572 33 21 (godz.8-20), e-mail: sekretariat.psm@interia.eu

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017


Przewodniczący: Katarzyna Szymankiewicz
Z-ca Przewodniczącego: Marita Cych
Skarbnik: Marzanna Plecińska
Sekretarz: Senshaw W.Rufael
Członek Rady: Bogdan Paluszkiewicz
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Paweł Urny
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Jolanta Chuda
Członek Komisji: Barbara Kapała

Numer konta Rady Rodziców


Uprzejmie informujemy, że wpłaty w wysokości 20,00 zł miesięcznie (a każde kolejne dziecko 10,00 zł) można przekazywać na konto:
Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. J. Zeidlera w Gostyniu
ul. Strzlecka 28, 63-800 Gostyń
nr konta: BZ WBK SA oddział Gostyń
61 1090 1258 0000 0000 2517 2958
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc/rok, ża który dokonywana jest wpłata.